FORSIDE

 

 

 . . VELKOMMEN TIL PORNO Og SAMFUND . .

  Foreningen Pornofrit Miljø har d. 11. marts 2014 skiftet navn til Porno og Samfund.

(PS! P. gr.a. nævneændring vil hjemmesiden i løbet af de næste måneder være under "ombygning" - bær venligst over med fejl, utidssvarende eller inkorrekte oplysninger)

 Porno Frit Miljø’s hovedbudskab lige siden år 2000 har været, at pornografi bør være et frit valg, og ikke noget der påtvinges den enkelte. Foreningen har således været primus motor i f.eks. ændring af loven mht. placering af porno i kiosker. En kamp som lovgivningsmæssigt er vundet.

 Med navneskiftet til Porno og Samfund og en ny og udviklingsparat bestyrelse samt en præcisering og skærpelse af foreningens fokus- og arbejdsområder, er foreningen rustet til at effektuere sin vision og formål.

 Nyt navn - Hvorfor?

Udover at få pornoen ud af det offentlige rum, handler det også om at beskytte børn, unge og voksne mod den porno, der ikke er aktivt tilvalgt. I de tilfælde hvor pornoen er et aktivt tilvalg, vil foreningen gerne kunne give brugeren en mulighed for at træffe et oplyst valg i brugen af porno.

Ud over dette ønsker organisationen at udbrede arbejdsområdet til også generelt at omfatte åbenhed om pornoens påvirkning samt at omfatte forebyggelse og bekæmpelse af pornoens negative konsekvenser.

For at imødekomme disse arbejdsområder, skifter Pornofrit Miljø navn til Porno og Samfund som dækker bredere og er mere nutidig og fremtidsrettet til at dække flere emner og områder relateret til porno.

 Porno og Samfund vil derfor i endnu højere grad tage forskellige problematikker op som mere overordnet omhandler pornoens skadesider og følgevirkninger. Som et helt aktuelt eksempel kan her nævnes de problematikker, der anskueliggøres i Red Barnets nyligt udgivne rapport om ”Billeder i Gråzonen”  eller et stigende antal af porno afhængige – i øvrigt en diagnose, der ikke er anerkendt endnu.                                                          

 Porno og Samfund vil således fremadrettet arbejde med en lang række problematikker som f.eks.:

Porno og Samfund – påvirkninger og skadevirkninger af porno i det offentlige rum

Porno og Samfund -beskytte børn mod porno i det daglige bl.a. i hjemmet, på sociale medier og på skolen

Porno og Samfund -sætte ord på porno, dets skyggesider osv.

  Adskillige udenlandske undersøgelser peger på, at pornografi kan skade især børn og unge. Især den seksuelle og relationelle udvikling påvirkes og dermed kan det få følger for identitetsudvikling og selvopfattelse. Porno og Samfund mener at disse undersøgelser bør underbygges af danske, som både inddrager de undersøgelser og den dokumentation, der findes, og som ser på, hvilke tiltag der kan iværksættes for at begrænse eventuelle uhensigtsmæssige følger af pornografien.

 Porno og Samfund vil stille med kræfter, kvalificerede ressourcer, kurser, undervisningsmaterialer og en engageret stab til at bidrage til denne opgave.

 

 

 

Seneste år:

 Islands regering vil ved lov forbyde porno på internettet

 Regeringen i Island arbejder på, som det første vestlige land i verden, at udarbejde en lov der skal blokere for porno på nettet for at beskytte børn og unge.Arbejdet foregår i ret stor enighed blandt alle partierne på Island.
 
Det er et visionært og prisværdigt stykke arbejde som Island har iværksat og håbet fra Pornofrit Miljø’s side er at den danske regering alvorligt vil skele til det arbejde - se mere her:

http://pornofrit.dk/news.aspx?id=3

 

 

 Straffelovsrådet anbefaler at forbuddet mod at sælge porno til børn og unge afskaffes.....

Det mener vi selvfølgelig giver anledning til bekymring og mener at man bør bibeholde lovgivningen i nuværende form i det mindste på grund af signal værdien.

Se pressemeddelsen under Nyheder/aktuelt: http://pornofrit.dk/news.aspx?id=3


Vores arbejde og indsats under forbrugerombudsmandens arbejdsgruppe er nu endelig tilendebragt efter 2 års ihærdig indsats .

Der er fra bestyrelsens side store forhåbninger om at de sprit nye retningsslinjer som Forbrugerombudsmanden offentliggør d. 1. april vil være et godt og operationelt redskab til at holde de reklamer i ave som er seksualiseret eller pornografiske i deres karakter. Efter vores bedste overbevisning vil reklamer som fx Cult tidligere var kendte for, fremover ikke blive tilladte i det danske gadebillede.

Se Pressemeddelelsen vedrørende ovenstående udsendt 30. Marts 2012 under Nyheder/ "Aktuelt"

Se de nye retningslinjer her: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/Koensrelateret-reklame

 

Se Pornofrit Miljøs undersøgelse om unges forhold til og mening om porno og sex i reklamer og medier.

Resultat og opsummering af undersøgelsen indsamlet via online spørgeskema hos elever i  folke-, fri- , privat- og efterskoler fra august 2010 til og med januar 2011. Klik her

Deltag i undersøgelse

Vil du deltage i vores undersøgelse om "Pornoens effekt på sexlivet", klik her.

 

 

 

 

Aktuelt

Hvordan beskytter vi dem

Anmeld synlig porno

Bliv medlem

Ledige stillinger

Hvordan beskytter vi dem

michael kors uk
Manolo Blahnik Pumps
isabel marant sneakers
nike free australia
Canada Goose Jackets Online
Giuseppe Zanotti Boot
christian louboutin shoes outlet
ray ban online
roger vivier clutch
roger vivier clutch
barbour jackets outlet